ODR Klageportal

Generelt om ODR

ODR står for online dispute resolution og er et online klageløsning. 

For forbrugerne betyder det, at de nu kan klage direkte til den europæiske virksomhed, hvor de har købt en vare, som ikke har levet op til forventningerne.
Erhvervsdrivende der sælger varer og tjenesteydelser online til forbrugere har pr. 15. februar 2016 pligt til at oplyse om muligheden for at indgive en klage. 


Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare købt hos Produkt-Guiden ApS kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal (ODR) kan også anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. 

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@produkt-guiden.dk.


ODR kontakt punkt

Forbruger Europa (European Consumer Center Denmark)
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby. 
E-mail: odr@forbrugereuropa.dk